หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
bulletงบประมาณรายรับ - รายจ่าย
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว รายละเอียด เอกสารแนบ
บุคลากรของ อบต.กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตนายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำบุคลากรของเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว "ข้าพเจ้า..(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน). ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกง เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น จะประพฤติตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"980498564.pdf
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th