หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
 
[สำนักปลัด]   [ส่วนการคลัง]   [ส่วนโยธา]  
 
  
พันจ่าตรีสมนึก ชื่นอิสรา
รองปลัด อบต.บุ่งแก้ว
 
 
 
 
  
นายวิชัย พิมพ์ทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
 
  
นางสายรุ่ง อ่านพาณิช
นักพัฒนาชุมชน
 
  
น.ส.มัตติกา ทาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
น.ส.อมร อัตตริต
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
นายเอกนรินทร์ ธงยศ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
 
  
น.ส.รดาวรรณ วิเชียรดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
น.ส.มณี ศรีธงชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
จ.อ.รัชตะ วนาไส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
  
นางสาวนิตยา สุราทิพย์
หัวหน้าส่วนการศึกษา
 
  
นายเรืองยุทธ ภูพรรณา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
  
น.ส.นิรมล นิติธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
น.ส.ปนิดา โยธชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
นางสาวรุ่งฤดี โสภากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
 
  
จ.ส.ต.นวัต ศรีสุโคตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 
  
นางพวงเงิน เมตไทยสงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
น.ส.พิมพ์พสุทธิ์ พรหมเสนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
  
นางสุภาวดี กันหารัตน์
คนงานทั่วไป
 
  
นายพีรพัฒน์ ศรีสุโคตร
คนงานทั่วไป
 
  
นายบุปผา ศรีงาม
คนงานทั่วไป
 
  
นางสาวปุณลัดดาภา โคตรโสภา
ผช.นักวิชาการศึกษา
 
 
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th