หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   














 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี (5/10/ 2561)
    
  
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดไป 2560 (3/5/2560)
    ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด ปี 2560 (25/5/2560)
    เดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด
  
ขั้นตอนการขอข้มมูลข่าวสารทางราชการ อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    แผนผังขั้นตอนการบริการ
  
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุก อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    
  
7วันอันตราย เทศกาลสงการนต์ปี 2560 (11/4/2560)
    เข้าเวรรักษาความสงบในวันที่ 11-17 เม.ย. 2560
  
อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560 (22/03/2560)
    อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารประกอบ (21/05/62)
bulletประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว (1/05/2562)
bulletปรับปรุงร่าง TOR รถกระเช้าไฟฟ้า (25/4/2562)
bulletเผยแพร่ รายงานอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะ ร่าง TOR ของงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 2562 (19/4/2562)
bulletเผยแพร่ รายงานขอซื้อขอจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปี 256 (19/4/2562)
bulletเผยแพร่ ร่างเอกสาร e-bidding ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 (19/4/2562)
bulletเผยแพร่ ราคากลาง ร่างขอบเขต TOR รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 2562 (19/4/2562)
bulletแผนปฏิบัติจัดซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า 2562 งบลงทุน 2,300,000 บาท (4/4/2562)
bulletรายงานงบการเงิน-ปี-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
bulletรายงาน-สถิติการคลัง-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletวิสัยทัศ ผู้บริหาร (5/10/2561)
bulletการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (19 /07/ 2561)
bulletการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (19/07/ 2561)
bulletสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (19/07/2561)
bulletตลาด (19/07/ 2561)
bulletกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (19/07/2561)
bulletรายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559 (19/07/2559)
bulletรายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558 (8/2/2559)
bulletบันทึกข้อความ งานกู้ชีพ (20/11/2558)
bulletคำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-58 (20/11/2558)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com

stats counter