หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ รายละเอียด วันลงประกาศ เอกสารแนบ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบุ่งแก้ว ม. 1 ถึงบ้านโคกล่าม ม.4 ต.บุ่งแก้ว (13ก.ย.2559)2084321985.jpg
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำล้นฝายกกหาด หมู่ที่ 9 ต.บุ่งแก้ว7052411.jpg
รายงานการเงินงบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)ประจำปี25581369931214.pdf
รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปี2558150713976.pdf
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายนประจำปี2558779439561.pdf
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคมประจำปี2558619084111.pdf
รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างปี 25571096736184.pdf
รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างปี 25581039897955.pdf
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างปี 25581123033226.pdf
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างปี 2559225238877.pdf
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 71383677805.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5966278939.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 427321221.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 12859846121.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขตถนนผิวดิน บ้านบะยาวหมู่ที่ 81865642962.jpg
ประกาศ สอบราคาชื้อจักรเย็บอุตสาหกรรมเข็มเดียวฐานราบ2039762380.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 91637140441.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังระหร่างหมู่บ้าน บ้านบุ่งแก้วหมูที่8 บ้านม่วงดง1124478065.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูุ่ที่ 5 ไป หมู่ที่71511363056.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านกระเบี้องหมู่ที่ 2114591901.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 101395171102.jpg
ประกาศ สอบราคาจ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโนนทิงหมูที่ 111650022591.jpg
ประกาศ สอบราคาชื้อโครงการจัดชื้อรถบรรทุกดีเชล952403825.jpg
บันทึก รายงานขออนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงลาดยาง พาราเคพชีล บ้านนโนนสำราญ-บ้านกุดขนวน-บ้านกระเบี้องโนนทิง-บ้านหนองอุดม772983015.jpg
บันทึก ขออนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (๑) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำดวนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พันนาเด็กเล็กบ้านหนองโก378583181.jpg
ประกวดราคาจ้างประกวดราคาก่อสร้างอาคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80คน(สถ.ศพด.2)แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านหนองโก หมู่ที่7 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์1560832625.pdf
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ้อมแชมถนนลูกรังบ้านท่าลุมภู หมู่ที่ 10 - บ้านบะยาวหมู่ที่ 8 119132785.pdf
ประกาศ อบต.บุ่งแก้ว เรื่อง โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คันตามเอกสารที่แนบ1233376448.pdf
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นการรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ภายใน 150 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง80123619.jpg
ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ภายใน 150 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง475231078.jpg
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 -ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12169521523.pdf
ประกาศเผยแพร่-แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 25601382650120.pdf
ประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบติการจัดซื้อจดจ้าง ปี 25611140831846.pdf
ประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560985664208.pdf
ประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560549213819.pdf
ประกาศเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25601512319405.pdf
ประกาศเผยแพร่-รายงานผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25601903763101.pdf
เผยแพร่-รายงานขอจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบเงินอุดหนุน 5,138,100 บาท1175751492.pdf
เผยแพร่-ราคากลาง ร่างขอบเขตของานคุณลักษณะของงานก่อสร้าง -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 5,138,100 บาท1010978083.pdf
รายงาน-งบรายรับ-รายจ่าย-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่1010132818.pdf
รายงาน-สถิติการคลัง-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่1691510160.pdf
รายงานงบการเงิน-ปี-2560-เพื่อเผยแพร่2083236485.pdf
แผนปฏิบัติจัดซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า 2562 งบลงทุน 2,300,000 บาทแผนปฏิบัติจัดซื้อ รถกระเช้าไฟฟ้า 2562 งบลงทุน 2,300,000 บาท
เผยแพร่ ราคากลาง ร่างขอบเขต TOR รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 2562เผยแพร่ ราคากลาง ร่างขอบเขต TOR รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 25621771057092.pdf
เผยแพร่ ร่างเอกสาร e-bidding ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปีงบประมาณ 2562เผยแพร่ ร่างเอกสาร e-bidding ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปีงบประมาณ 256202ee2562.pdf
เผยแพร่ รายงานขอซื้อขอจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปี 256เผยแพร่ รายงานขอซื้อขอจ้างและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 2,300,000 บาท ปี 25603cc2562.pdf
เผยแพร่ รายงานอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะ ร่าง TOR ของงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 2562เผยแพร่ รายงานอนุมัติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตคุณลักษณะ ร่าง TOR ของงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ของอบต.บุ่งแก้ว ปีงบประมาณ 256204dd2562.pdf
ปรับปรุงร่าง TOR รถกระเช้าไฟฟ้าปรับปรุงร่าง TOR รถกระเช้าไฟฟ้า2022014129.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้วเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ Ed01-2562 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของอบต.บุ่งแก้วEd01_2562.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารประกอบ239205310.pdf
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th