หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
Download เอกสารต่างๆ
ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
โปรแกรมควบคุมหน้าจอ752263162.exe
วิธีเพิ่มวีดีโอ2136665465.pdf
คู่มือวิธีการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในเว็ปไซต์1070730446.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ2107105728.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1973111837.pdf
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ1644832106.pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี459567559.pdf
เอกสารร้องเรียน ร้องทุกข์608976827.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- พ.ศ2565776758829.pdf
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2085798457.pdf
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th