หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสถานที่สำคัญ
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 

ตำบลบุ่งแก้ว

 
ข้อมูลหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง จำนวนประชากรรวม จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
1 บ้านบุ่งแก้ว 396 404 800 205 นายสนั่น จันทร์ดา
2 บ้านกระเบื้อง 451 505 956 197 นายภานุศักดิ์ ศรีสุโคตร
3 บ้านกุดขนวน 505 543 1,048 217 นายนายชาย เมืองลี
4 บ้านโคกล่าม 404 394 798 166 นายนิวัฒน์ คะเณเร็ว
5 บ้านหนองแปน 122 147 269 68 นายอำพร นามโส
6 บ้านโนนสำราญ 252 283 535 128 นายวิชิต พลศิริ
7 บ้านหนองโก 600 588 1,188 279 นายทรงฤทธิ์ โยธะชัย
8 บ้านบะยาว 531 537 1,068 260 นายสมพงษ์ อภัยนอก
9 บ้านบุ่งแก้ว 483 458 941 248 นายสำฤทธิ์ บุญคำมูล
10 บ้านท่าลุ่มภู 526 512 1,038 202 นายภา ศิริโยธา
11 บ้านโนนทิง 264 283 547 116 นายคำจันทร์ ศรีจอมพล
12 บ้านโพนพิมาน 439 454 893 181 ว่าง (ยังไม่เลือกตั้ง)
13 บ้านบุ่งแก้วพัฒนา 318 345 663 167 นายอุทัย บัณฑิต (กำนัน)
รวม 5,291 5,453 10,744 2,434
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th