หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

 
 
กิจกรรม อบต.
รูปกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียด วันจัดกิจกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2560โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 256024มิ.ย.60
พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตให้กับเด็กนักเรียนปี 2556 และอธิบาย แนวทางการเรียนการสอนต่างๆและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ผู้ปกครองได้รับฟัง31มีนาคม 2557
โครงการสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557ประกวดสุขภาพ ผู้สูงอายุทั้ง 13 หมู่บ้าน และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันที่ 11 เมษายน 2557
โครงการประชาร่วมใจ สร้างตำบลไอโอดีนบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว โดยส่วนงานสาธารณสุขได้จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการประชาร่วมใจ สร้างตำบลไอโอดีนบุ่งแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2557 และได้แจกจ่ายเกลือไอโอดีนให้กับประชาชนตำบลบุ่งแก้ว8 กรกฎาคม 2557
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557สภาฯ/คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง/องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสะอาด12 สิงหาคม 2557
โครงการปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติสภาฯ/ผู้บริหาร/พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง/ ประชาชนตำบลบุ่งแก้ว ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2557
วันเด็กแห่งชาติ 2558จัดกิจกรรมแสดงหน้าเวที ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งแก้ว10 ม.ค.2558
โครงการทำฝายชะลอน้ำ ลำห้วยดงเดือด ตำบลบุ่งแก้ว นายอำเภอโนนสะอาด นายก อบต.บุ่งแก้ว พร้อมคณะและประชาชน ร่วมใจกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร11 พ.ย.2557
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การนวดแผนไทย (หลักสูตร 80 ชม.) รุ่นที่ 1ฝึกอบรม การนวดแผนไทย ระหว่างวันที่ 19 -30 ม.ค.255819 ม.ค.2558
โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดชุ้มคลินิกเกษตรให้ความรู้กับประชาชนในอำเภอโนนสะอาดและประชาชนทั่วไป21 ม.ค.2558
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้าน หลักสูตรจักสาน 60 ชั่วโมงอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การจักสานด้วยพลาสติก17ก.พ.2558
งานดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่ บรูชาพระสารีริกธาตุ ปี 2558อบต.บุ่งแก้ว เข้าร่่วมกิจกรรมงานประจำปี อ.โนนสะอาด 11-13 ก.พ. พ.ศ.2558
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์กู้ชีพอบต.บุ่งแก้ว)12/11/58
แผนผังการดำเนินงานกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว12/11/58
กิจกรรมกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว (1)20/11/2558
กิจกรรมกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว (2)20/11/2558
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2556โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 255624มิ.ย.60
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2556โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 255624มิ.ย.60
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2560โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 256024มิ.ย.60
อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี256022/03/2560
7วันอันตราย เทศกาลสงการนต์ปี 2560เข้าเวรรักษาความสงบในวันที่ 11-17 เม.ย. 256011/4/2560
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุก อบต.บุ่งแก้ว1/2/2560
ขั้นตอนการขอข้มมูลข่าวสารทางราชการ อบต.บุ่งแก้วแผนผังขั้นตอนการบริการ1/2/2560
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด ปี 2560เดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด25/5/2560
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดไป 2560ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ3/5/2560
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี5/10/ 2561
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256111-17เมย.2561
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 256126มิ.ย.2561
การป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี2561มกราคม-เมษายน
กิจกรรมตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงต่างการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปี25611ม.ค.2561
งานช้อมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ปี25611ต.ค.2560-30ก.ย.2561
ช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย24/05/2563
โครงการธนาคารขยะ05 มิ.ย.63
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต17 มกราคม 2563
กลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวที่บ้านโควิด-19วันที่​ 19​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น. อำเภอโนนสะอาด นายวรพันธ์​ ชำ​นิ​ยันต์​ นายอ​ำ​เภอ​โนนสะอาด​ พร้อมด้วย​ สสอ. โนนสะอาด นายก​ อบต.บุ่งแก้ว​ ผู้ช่วย​ สสอ.โนนสะอาด​ จนท.รพ.สต.โนนสำราญ​ ผู้นำชุมชนและ​ อสม.ออกเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการ​ และสอบถามปัญหาอุปสรรค​ ความต้องการสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวที่บ้าน​(Home quarantine)19 เมษายน 2564
อบต.บุ่งแก้ว มอบอุปกรณ์สนับสนุนป้องกันโควิด-19นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว และคณะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทีม รพสต.โนนสำราญ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว28 เมษายน 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำบุคลากรของ อบต.บุ่งแก้ว กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตทุกเช้าวันจันทร์ หนึ่งในกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 6 พฤษภาคม 2564
© 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:webmaster@bungkaew.go.th