หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต (17 มกราคม 2563)
    
  
โครงการธนาคารขยะ (05 มิ.ย.63)
    
  
ช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย (24/05/2563)
    
  
งานช้อมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ปี2561 (1ต.ค.2560-30ก.ย.2561)
    
  
กิจกรรมตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงต่างการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปี2561 (1ม.ค.2561)
    
  
การป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี2561 (มกราคม-เมษายน)
    
  
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561 (26มิ.ย.2561)
    
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletวัสดุก่อสร้าง ()
bulletเอกสารประกวดราคา (28/05/2563)
bulletเอกสารเชิญชวนประกวดราคา E0032563 (28/5/63)
bulletตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวนE004 (28/05/2563)
bulletตัวอย่างเอกสารประกวดราคาE0042563 (27/05/2563)
bulletเอกสารประกวดราคาขุดลอกอ่างคำน้อย (19/5/63)
bulletเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (19/5/63)
bulletเอกสารประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (19/5/63)
bulletเอกสารประกาศเชิญชวนโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (13/05/2563)
bulletเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (13/05/2563)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ()
bulletรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (29 มิถุนายน 2563)
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (29 มิถุนายน 2563)
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (29 มิถุนายน 2563)
bulletราย (29 มิถุนายน 2563)
bulletรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (29 มิถุนายน 2563)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (29 มิถุนายน 2563)
bulletรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (29 มิถุนายน 2563)
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและทรัพนากรบุคคล (29 มิถุนายน 2563)
bulletการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (29 มิถุนายน 2563)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com

stats counter