หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2560 (24มิ.ย.60)
    โครงการเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลบุ่งแก้ว ประจำปี 2560
  
โครงการฝึกอบรมอาชีพ การนวดแผนไทย (หลักสูตร 80 ชม.) รุ่นที่ 1 (19 ม.ค.2558)
    ฝึกอบรม การนวดแผนไทย ระหว่างวันที่ 19 -30 ม.ค.2558
  
งานดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่ บรูชาพระสารีริกธาตุ ปี 2558 (11-13 ก.พ. พ.ศ.2558)
    อบต.บุ่งแก้ว เข้าร่่วมกิจกรรมงานประจำปี อ.โนนสะอาด
  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์กู้ชีพอบต.บุ่งแก้ว) (12/11/58)
    
  
กิจกรรมกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว (1) (20/11/2558)
    
  
กิจกรรมกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว (2) (20/11/2558)
    
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletเผยแพร่-ราคากลาง ร่างขอบเขตของานคุณลักษณะของงานก่อสร้าง -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletเผยแพร่-รายงานขอจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบเงินอุดหนุน 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ()
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบติการจัดซื้อจดจ้าง ปี 2561 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 -ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12 (1/12/2560)
bulletประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (7 ก.ย. 60)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletรายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559 (7 ก.ย. 60)
bulletรายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558 (7 ก.ย. 60)
bulletบันทึกข้อความ งานกู้ชีพ (7 ก.ย. 60)
bulletคำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-58 (7 ก.ย. 60)
bulletหลักวิธีปฏิบัติงานEMS_อปท. (7 ก.ย. 60)
bulletเรื่อง ร้องเรียนการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไดในปีงบประมาณ 2558 (7 ก.ย. 60)
bulletศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์กู้ชีพอบต.บุ่งแก้ว) (7 ก.ย. 60)
bulletแผนผังการดำเนินงานกู้ชีพ อบต.บุ่งแก้ว (7 ก.ย. 60)
bulletประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (7 ก.ย. 60)
bulletตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 (7 ก.ย. 60)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
:


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
:


 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com