หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
งานช้อมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ปี2561 (1ต.ค.2560-30ก.ย.2561)
    
  
กิจกรรมตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงต่างการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประจำปี2561 (1ม.ค.2561)
    
  
การป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี2561 (มกราคม-เมษายน)
    
  
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561 (26มิ.ย.2561)
    
  
โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (11-17เมย.2561)
    
  
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี (5/10/ 2561)
    
  
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดไป 2560 (3/5/2560)
    ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletเอกสารประกวดราคาขุดลอกอ่างคำน้อย (19/5/63)
bulletเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (19/5/63)
bulletเอกสารประกวดราคาก่อสร้างขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (19/5/63)
bulletเอกสารประกาศเชิญชวนโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (13/05/2563)
bulletเอกสารประกวดราคาโครงการขุดลอกลำห้วยบุ่งแก้ว (13/05/2563)
bulletร่างประกาศเชิญชวน ก่อสร้างถนนลาดยาง (08/05/2563)
bulletร่างประกาศเชิญชวน ก่อสร้างอ่างคำน้อย (08/05/2563)
bulletร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง (08/05/2563)
bulletเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอ่างคำน้อย (08/05/2563)
bulletซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 3 (20/3/63)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletประชาสัมพันธ์ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว (27/05/2563)
bulletคู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว (16/4/63)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (19/3/63)
bulletแผนดำเนินงานประจำปี 2563 (19/3/63)
bulletผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 (19/3/63)
bulletขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (4/3/63)
bulletแผนดำเนินงานประจำปี (27/06/62)
bulletแผนดำเนินงานประจำปี (27/06/62)
bulletแผนดำเนินงานประจำปี (27/06/62)
bulletแผนดำเนินงานประจำปี (27/06/62)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com

stats counter