dot
หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (6 พฤษภาคม 2564)
    วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว นำบุคลากรของ อบต.บุ่งแก้ว กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริตทุกเช้าวันจันทร์ หนึ่งในกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
  
อบต.บุ่งแก้ว มอบอุปกรณ์สนับสนุนป้องกันโควิด-19 (28 เมษายน 2564)
    นายรณภูมิ ชาภูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว และคณะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับทีม รพสต.โนนสำราญ เพื่อใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว
  
กลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวที่บ้านโควิด-19 (19 เมษายน 2564)
    วันที่​ 19​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น. อำเภอโนนสะอาด นายวรพันธ์​ ชำ​นิ​ยันต์​ นายอ​ำ​เภอ​โนนสะอาด​ พร้อมด้วย​ สสอ. โนนสะอาด นายก​ อบต.บุ่งแก้ว​ ผู้ช่วย​ สสอ.โนนสะอาด​ จนท.รพ.สต.โนนสำราญ​ ผู้นำชุมชนและ​ อสม.ออกเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการ​ และสอบถามปัญหาอุปสรรค​ ความต้องการสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวที่บ้าน​(Home quarantine)
  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต (17 มกราคม 2563)
    
  
โครงการธนาคารขยะ (05 มิ.ย.63)
    
  
ช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย (24/05/2563)
    
  
งานช้อมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ปี2561 (1ต.ค.2560-30ก.ย.2561)
    
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (5 พฤษภาคม 2564)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มกราคม (1 มีนาคม 2564)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน มีนาคม (1 มีนาคม 2564)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน พฤศจิกายน (1 มีนาคม 2564)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน กุมภาพันธ็ (1 มีนาคม 2564)
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ธันวาคม (1 มีนาคม 2564)
bulletราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ (1 มีนาคม 2564)
bulletราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ (1 มีนาคม 2564)
bulletราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ (1 มีนาคม 2564)
bulletราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะงานพัสดุ (1 มีนาคม 2564)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (3 พฤษภาคม 2564)
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (3 พฤษภาคม 2564)
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (3 พฤษภาคม 2564)
bulletแผนที่ อบต.บุ่งแก้ว (5 พฤษภาคม 2564)
bulletแจ้งประกาศเจตจำนงต่อผู้บริหาร (5 พฤษภาคม 2564)
bulletบุคลากรของ อบต.กล่าวคำปฏิญาณต้านทุจริต (5 พฤษภาคม 2564)
bulletเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว (5 พฤษภาคม 2564)
bulletกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง (22 มีนาคม 2564)
bulletการดำเนินการในปีงบประมาณ (3 พฤษภาคม 2564)
bulletแบบ ปค4 (3 พฤษภาคม 2564)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


 
 bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 bulletคู่มือการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 bulletพระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 bulletพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542
 bulletพรบ.สภาตำบลและองค์การส่วนตำบล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com

stats counter