หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี (5 ต.ค. 2561)
    
  
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดไป 2560 (3/5/2560)
    ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด ปี 2560 (25/5/2560)
    เดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด
  
ขั้นตอนการขอข้มมูลข่าวสารทางราชการ อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    แผนผังขั้นตอนการบริการ
  
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุก อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    
  
7วันอันตราย เทศกาลสงการนต์ปี 2560 (11/4/2560)
    เข้าเวรรักษาความสงบในวันที่ 11-17 เม.ย. 2560
  
อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560 (22มี.ค.2560)
    อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletรายงานงบการเงิน-ปี-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
bulletรายงาน-สถิติการคลัง-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
bulletรายงาน-งบรายรับ-รายจ่าย-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่.pd (11/62561)
bulletเผยแพร่-ราคากลาง ร่างขอบเขตของานคุณลักษณะของงานก่อสร้าง -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletเผยแพร่-รายงานขอจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบเงินอุดหนุน 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ()
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบติการจัดซื้อจดจ้าง ปี 2561 (1/12/2560)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletวิสัยทัศ ผู้บริหาร (5 ต.ค. 2561)
bulletการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (19 ก.ค. 2561)
bulletการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (19 ก.ค. 2561)
bulletสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (19 ก.ค. 2561)
bulletตลาด (19 ก.ค. 2561)
bulletกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (19 ก.ค. 2561)
bulletรายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559 (19 ส.ค.2559)
bulletรายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558 (8/2/2559)
bulletบันทึกข้อความ งานกู้ชีพ (20/11/2558)
bulletคำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-58 (20/11/2558)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
: ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้้ 100%


 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com

stats counter