หน้าหลัก ชมวีดีโอ สถานที่สำคัญ Email Webboard ติดต่อเรา
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลหมู่บ้าน
bulletบทบาทหน้าที่
bulletผลงาน/รางวัล
bulletกิจกรรม อบต.
bulletสินค้า OTOP
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletบุคลากร
bulletโครงสร้างส่วนราชการ
dot
dot
bulletแผนพัฒนาสามปี 2553-2555
bulletแผนพัฒนาห้าปี 2553-2557
dot
dot
bulletพรบ. และ พรก.
bulletกฎกระทรวง/ระเบียบ
bulletคำสั่ง อบต.
dot
dot
bulletคลังหนังสือราชการ
bulletหนังสือราชการ ของ สถ.
bulletกฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
bulletDownload เอกสารต่างๆ
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรับเรื่องราวร้องทุกข์
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจ
   
   


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


 กิจกรรม อบต.บุ่งแก้ว www.bungkaew.go.th
  
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี (5 ต.ค. 2561)
    
  
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดไป 2560 (3/5/2560)
    ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด ปี 2560 (25/5/2560)
    เดินรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด
  
ขั้นตอนการขอข้มมูลข่าวสารทางราชการ อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    แผนผังขั้นตอนการบริการ
  
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องทุก อบต.บุ่งแก้ว (1/2/2560)
    
  
7วันอันตราย เทศกาลสงการนต์ปี 2560 (11/4/2560)
    เข้าเวรรักษาความสงบในวันที่ 11-17 เม.ย. 2560
  
อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560 (22มี.ค.2560)
    อบรมให้ความรู้ อาสาสมัคร อปพร.ประจำปี2560
ดูทั้งหมด >>

 
 
bulletรายงานงบการเงิน-ปี-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
bulletรายงาน-สถิติการคลัง-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่ (11/62561)
bulletรายงาน-งบรายรับ-รายจ่าย-ปีงบประมาณ-2560-เพื่อเผยแพร่.pd (11/62561)
bulletเผยแพร่-ราคากลาง ร่างขอบเขตของานคุณลักษณะของงานก่อสร้าง -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพนพิมาน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบประมาณ 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletเผยแพร่-รายงานขอจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว งบเงินอุดหนุน 5,138,100 บาท (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1-ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 ()
bulletประกาศเผยแพร่-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1/12/2560)
bulletประกาศเผยแพร่-แผนปฏิบติการจัดซื้อจดจ้าง ปี 2561 (1/12/2560)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
bulletวิสัยทัศ ผู้บริหาร (1/12/2560)
bulletการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (1/12/2560)
bulletการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (1/12/2560)
bulletสถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (1/12/2560)
bulletตลาด (1/12/2560)
bulletกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1/12/2560)
bulletรายงานงบการเงิน เดือนมีนาคม2559 (1/12/2560)
bulletรายงานสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558 (1/12/2560)
bulletบันทึกข้อความ งานกู้ชีพ (1/12/2560)
bulletคำสั่งกู้ชีพ-พ.ย.-58 (1/12/2560)
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
:


   
ชื่อสถานที่ : วัดสว่างบุ่งแก้ว
ความสำคัญ : ศูนย์รวมจิตรใจพุทธศาสนิกชน
ที่ตั้ง
:


 
 
 
   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้ 100%


   
ชื่อสินค้า : น้ำอ่อนหวาน ตำบลบุ่งแก้ว
รายละเอียด : การผลิตน้ำอ้อยแท้้ 100%


 
ยังไม่มีข้อมูล
 
ดูทั้งหมด >>
 © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  
 1 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทร.042-135026-7 Fax.042-135027  Email:bung_kaew@hotmail.com